Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Ekoenergetyka-Polska SA dostarczy 17 ładowarek do Łodzi

14 10.2020
14.10.2020 21.10 Łódź Autobusy

W Łodzi trwają przygotowania do powiększenia floty miejskich autobusów o pojzdy elektryczne. Jak informuje MPK-Łódź na swojej stronie internetowej ładowarki do 17 autobusów Volvo dostarczy im firma Ekoenergetyka – Polska S.A z Zielonej Góry. MPK podpisało już umowę opiewającą na kwotę ponad 7,1 mln zł brutto. Termin oddania do użytku ładowarek będzie skoordynowany z dostawą elektrycznych autobusów.

Jak czytamy - firma Ekoenergetyka wybuduje nie tylko stację ładowania w zajezdni Limanowskiego, gdzie będą stacjonować elektryczne autobusy Volvo, ale również zamontuje ładowarki do autobusów na sześciu krańcówkach: - „Mikulskiego”, „Cmentarz Szczecińska”, „Janów”, „Retkinia”, „Dw. Łódź Fabryczna” oraz „Retkinia Kusocińskiego”. 

Żeby możliwy był montaż ładowarek szybkiego ładowania na krańcówkach, trzeba będzie tam wykonać m.in sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, przebudować kolidujące ciągi piesze, wybudować fundamenty pod maszt ładowania oraz stanowiska do ładowania autobusów elektrycznych (o wymiarach ok. 3 m na 23,0 m). Na krańcówkach autobusy będą ładowane przy wykorzystaniu tzw. odwróconego pantografu. Lokalizacje sześciu stacji szybkiego ładowania prądem stałym o mocach znamionowych 300 kW zostały wskazane w takich miejscach aby zminimalizować utrudnienia w ruchu na poszczególnych pętlach.

Natomiast w zajezdni Limanowskiego powstanie 9 stacji wolnego ładowania, które zostaną zlokalizowane pod nowobudowaną wiatą dla autobusów elektrycznych. Każda stacja będzie obsługiwała dwa stanowiska ładowania (miejsca postojowe), które będą się znajdowały po obu jej stronach.

Autobusy nie będą przypisane do konkretnej ładowarki, będą mogły korzystać z każdej z ich. Stacje wolnego ładowania będą posiadały dwa tryby pracy:
- tryb ładowania podstawowego (z mocami ładowania min. 40 kW na każdym stanowisku ładowania)
- tryb ładowania rezerwowego (z możliwością wykorzystania jednego stanowiska mocą min. 80 kW)

Modułowa stacja ładowania w zajezdni będzie miała wymiary: 1800 x 700 x 600 m. Nad prawidłową pracą ładowarek będzie czuwał system telemetryczny składający się z dwóch programów do zarządzania infrastrukturą ładowarek oraz monitorowania autobusów elektrycznych. System będzie dawał podgląd w czasie rzeczywistym do aktualnego stanu wszystkich stacji ładowania, pojazdów i prezentował informacje na pulpicie w Centrum Monitorowania oraz wybranych stacjach roboczych - informuje MPK Łódź. 

Share