Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Strony w wybranej kategorii

Ministerstwo Infrastruktury, opublikowało kolejny projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, datowany na 13.06.2018 r., i sygnowany nr UD 126 (Rządowe Centrum Legislacji). Przypomnijmy, formalne procedowanie zmiany ustawy zaczęło się kilkanaście miesięcy temu, kiedy Ministerstwo przejęło z Senatu (tzw "projekt busowy" - biorący nazwę od lobbystów). Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo powołało Zespół opiniotwórczy, jak również przeprowadziło konsultacje społeczne projektu. My - Polski Zwiazek Pracodawców Transportu Publicznego, również uczestniczyliśmy w procesie konsultacyjnym, wyrażając swoją opinię o projekcie.

Najnowsza wersja projektu, bazuje na poprzednich. Nie mniej jednak,  dużą zmianą jest nowa propozycja zdefiniowania komunikacji miejskiej tj.:

„komunikacja miejska – przewozy pasażerskie wykonywane wyłącznie w granicach miasta oraz gminne lub powiatowe przewozy pasażerskie wykonywane:

a) w granicach miasta i wsi w przypadku gminy miejsko-wiejskiej,

b) w granicach miasta oraz miast i gmin powiązanych z nim komunikacyjnie, jeżeli zostało zawarte porozumienie międzygminne dotyczące powierzenia zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego lub gminy te należą do związku międzygminnego lub związku powiatowo-gminnego mających za zadanie realizację publicznego transportu zbiorowego,

c) metropolitalne przewozy pasażerskie”.

Nowa definicja, już wywołuje spore dyskusje i kontrowersje w środowisku. Z jednej strony padają argumenty, że na barki samorządów miejskich spadnie organizacja transportu ponadgminnego np. powiatowego, a z drugiej, że zakwalifikowanie niektórych przewozów ponadlokalnych jako komunikacji miejskiej, pozbawi przewoźników możliwości ubiegania się o refundację stosowania ulg ustawowych, a pasażerów możliwości korzystania z tych ulg – gdyż komunikacja miejska  wyłączona jest spod reżimu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Nie są bliżej znane zamiary Ministerstwa odnośnie wejście w życie nowelizacji. Termin wejścia jest przesuwany corocznie ustawą okołobudżetową. Obecnie projektem ma zająć się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, na posiedzeniu w dniu 9.07 2018 r. Będziemy na bieżąco informować kolejnych etapach legislacyjnych.